Krótki zarys historii narodu polskiegoNa rynku wydawniczym ukazała się ciekawa edycja historyczna, będąca krótkim przeglądem najważniejszych wydarzeń z życia narodu polskiego od najwcześniejszych czasów do doby obecnej. Jak twierdzi autor – emerytowany nauczyciel Roman Lachowicz – książka jest skierowana do młodzieży klas starszych i gimnazjalnych oraz kolegów po fachu.

Prawie 300-stronicowe wydanie ukazało się w ograniczonym nakładzie 300 egzemplarzy pod nazwą: „Krótki zarys historii narodu polskiego”. Książka jest napisana w formie konspektu, poruszane tematy i zagadnienia są podane zwięźle, dostępnie, bez dygresji i oparte na konkretnych faktach. Niemalże pod każdym opisanym okresem historycznym można znaleźć skrót najważniejszych wydarzeń, wyjaśnienia do poszczególnych określeń, sugerowane pytania odnośnie omawianego zagadnienia. Autor przyznał, że jako nauczyciel-praktyk chciał uzupełnić pewną lukę i brak podręczników, napisanych zrozumiałym, potocznym językiem dla uczniów klas starszych szkół i gimnazjów polskich na Litwie oraz ich nauczycieli, którzy historii Polski nauczają podczas zajęć fakultatywnych.